ఫైనల్ ఫాంటసీ వి

ఫైనల్ ఫాంటసీ వి ఫైనల్ ఫాంటసీ వి: అనేది మధ్యయుగ-కల్పిత రోల్-ప్లేయింగ్ వీడియో గేమ్, ఇది చివరి కథల సేకరణలో భాగంగా 1992 లో దీర్ఘచతురస్రాకారంలో అభివృద్ధి

Read more